27. 2. 2010 sa narodili štyria psíkovia a tri sučky

Vrh:

D

Farba:

blue roan

Rodičia:

Phil Maris Dandy Devon

a Della Fiumana Deep Blue

 

vrh D - 10 týždňov

 

sučka 10 týždňov

 

psík 10 týždňov

 

sučka 6 týždňov

 

psík 6 týždňov

 

psík 4,5 týždňa

 

4 týždne